איפה אפשר לרכוש קלף למזוזה?

קלף למזוזה ניתן לרכוש בחנויות המיועדות לכך, כגון מכוני סת"ם (ספרי תורה, תפילין ומזוזות), מפיצי סת"ם, או אצל סופרי סת"ם פרטיים בעלי תעודות הסמכה לכתיבת סת"ם.
חשוב מאוד לרכוש קלף מזוזה שכתב אותה סופר סת"ם ירא שמיים הבקי בהלכה, שכן ישנן לא מעט הלכות הקשורות באופן הכתיבה, ואי ידיעת ההלכה ואפילו בפרט קטן יכול לפסול את כשרות המזוזה.
המקור לקביעת מזוזה נאמר בתורה "וּכְתַבְתָּם עַל מְזוּזוֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ". על פי דברי חז"ל, את המזוזה יש לקבוע בצידו הימני של פתח הבית לשמירה על בני הבית, כמו כן בכל פתח (או צורת פתח) המצוים בבית, וכן כניסה לחצר הבית. על החלק החיצוני של קלף המזוזה (כאשר הוא מגולגל) נוכל למצוא את השם "ש-ד-י", על פי המפרשים הינו שם המציב גבול והפרדה, הוי אומר בין מחוצה לבית לבין תוך הבית, כלומר "חומה ומגן". אחד מראש תיבותיו הוא "ש-ד-י" = שומר דלתות ישראל