any-name-template-p-description

• יש להזין את שם לעיצוב, כך שנוכל להתחיל בעבודת החיתוך ללא עיכובים
גודל המוצר: רוחב השם יותאם לגודל היחסי של העיצוב, במקרה והשם יהיה ארוך, אנו נקטין מעט את הפונט בכדי להתאים את השם לעיצוב. במידה והשם יהיה קצר מידי, אנו נקטין את הרוחב של השם בכדי להתאים אותו לעיצוב.

ב'מילות מעוצבות' בונים את השלט שלך בהתאמה אישית, עם השלמת ההזמנה שלך אנו נתחיל ליצור את השלט שלך החל משלב העיצוב > שלב החיתוך > ועד שלב המוצר המוגמר והכנתו לשילוח.

תודה שצפית במוצר שלנו :-)